Wtorek, 22 września 2020r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska z wotum zaufania i absolutorium!

03 sierpnia, 2020

W poniedziałek 3 sierpnia w Blachowni odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni udzielili Burmistrz Blachowni Sylwii Szymańskiej wotum zaufania i absolutorium.

Debatę rozpoczęła Burmistrz Blachowni: - Drodzy Mieszkańcy! Szanowne Panie i Panowie Radni! Zgodnie z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim w poczuciu służebności wobec naszej wspólnoty lokalnej debatujemy dzisiaj o stanie gminy i jej szczegółowych finansach w roku ubiegłym. Burmistrz Blachowni ma szczególną powinność, a zarazem i odpowiedzialność, aby radym – przedstawicielom całej blachowniańskiej społeczności przedstawić coroczne efekty pracy w wymiarze rzeczowym i finansowym. Decyzja Rady Miejskiej o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium jest rezultatem rzetelnej i wnikliwej dyskusji poprzedzonej dokładną analizą raportowania o stanie gminy oraz weryfikacją skuteczności wykonania założeń finansowych zawartych w uchwale budżetowej.

Następnie Burmistrz Sylwia Szymańska przeszła do dyskusji na temat raportu o stanie gminy Blachownia. To na jego podstawie Radni Rady Miejskiej w Blachowni zdecydowali o udzieleniu Burmistrz wotum zaufania -  12 było za, 3 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wystąpienie Burmistrz Blachowni Sylwii Szymańskiej dotyczące raportu o stanie gminy za rok 2019 - TUTAJ.

Potem przyszedł czas na debatę nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

- Czuję się zobowiązana do złożenia podziękowań Mieszkankom i Mieszkańcom gminy oraz państwu radnym za zrozumienie i konsekwencje oraz aktywną współpracę w trakcie realizacji wszystkich przedsięwzięć wykonywanych na przestrzeni ubiegłego roku - mówiła Burmistrz Sylwia Szymańska.

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wyliczała, że dochody gminy ogółem zostały wykonane na kwotę 61 073 522,81, co stanowi 95,69 proc. planu.

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 51 022 056,34 zł, co stanowiło 99,07 proc. planu, a dochody majątkowe w wysokości 10 051 466,47 zł, co daje 81,60 proc. planowanej kwoty. Ze sprzedaży majątku gminy uzyskano 593 912,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 63 964 260,36 zł, tj. 94,76 proc. planu, z czego wydatki bieżące to 45 743 472,78 zł, tj. 93,33 proc. planu, a  wydatki inwestycyjne to 18 220 787,58 zł, tj. 98,54 proc. planu.

- Muszę w tym miejscu szczególnie podkreślić, że były to kwoty wydatków dotychczas największe w dziejach samorządu blachowniańskiego, co stanowi o skali wysiłku i rezultatów osiągniętych w wymiarze społecznym i gospodarczym w roku poprzednim. Mimo tych ambitnych wyzwań udało nam się wspólnie osiągnąć znakomity również procentowo stopień realizacji przyjętych planów - wyliczała Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska.

Burmistrz Sylwia Szymańska podkreśliła, że rok 2019 zapisze się w historii Blachowni jako czas wyjątkowy pod względem wysiłku inwestycyjnego mierzonego ilością i jakością wykonywanych przedsięwzięć inwestycyjnych: - Wszystkie one wynikały ze strategicznych celów uzgodnionych z mieszkańcami naszych dokumentów programowych i wytyczając ich długofalowy i zrównoważony rozwój gminy. Łącznie udało nam się zrealizować 34 inwestycje na rekordową dotychczas sumę ponad 18,2 milionów złotych – z czego blisko 12 milionów złotych to wydatki współfinansowane z UE - mówiła.

Następnie wymieniła najważniejsze inwestycje, w tym m.in. renaturalizację zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami, rewitalizację terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy, rewitalizację pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni i budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami.

Wystąpienie Burmistrz Blachowni Sylwii Szymańskiej TUTAJ

Wykonanie budżetu za rok ubiegły zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz wszystkie Komisje Rady Miejskiej.

Po dyskusji radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium Burmistrz Blachowni z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 - 12 było za, 3 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

 

 


 
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).