Niedziela, 16 czerwca 2019r. | Imieniny: Aliny, Benona, Anety
Pokaż menu

KONTROLA, KONTROLA… I PO KONTROLI RIO. FINANSE BLACHOWNI BEZPIECZNE I PROWADZONE POPRAWNIE.

Wrzesień 18, 2018

W maju i czerwcu br. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Blachownia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, raz na cztery lata każda jednostka samorządowa podlega podobnym czynnościom, weryfikującym prawidłowość gospodarki finansami.

Gmina Blachownia otrzymała właśnie “Wystąpienie pokontrolne” Prezesa RIO w Katowicach, które przedstawia stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazuje wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Podkreślić przy tym należy, że wszystkie kontrolowane jednostki samorządu otrzymują w ramach tego typu wystąpień od kilku do kilkudziesięciu różnego typu zaleceń. Generalny wniosek z lektury protokołu kontrolnego i wystąpienia pokontrolnego jest niezwykle pozytywny i potwierdza stabilność oraz prawidłowy sposób wydatkowania środków publicznych w naszej gminie w mijającej kadencji.

RIO – bardzo szczegółowo kontrolując postępowania o zamówienia publiczne oraz tytuły wydatkowe, nie wniosło żadnych zastrzeżeń do przetargów m.in. na wyłonienie nowego przewoźnika, rozliczenie zaległych płatności na rzecz wykonawcy hali sportowej OSiR czy też wyłonienie wykonawcy i roboty modernizacyjne w Przedszkolu Nr 2 w Blachowni.

Żadna z wielu kontrolowanych inwestycji i poniesionych w związku z nią wydatków nie została zakwestionowana. Nie wniesiono również zastrzeżeń do wnikliwie sprawdzanych wyjazdów delegacyjnych.

W porównaniu do kontroli obejmującej poprzednią kadencję, ilość wniosków i zaleceń pokontrolnych spadła z 19 do 14 i ma znacznie mniejszy ciężar gatunkowy – obejmujący głównie wzmocnienie nadzoru nad wykonywaniem czynności służbowych w zakresie finansów.

Spośród 14 wniosków:

  • Dwa dotyczą prawidłowego wyznaczania wadium i jego zwrotu w postępowaniach o zamówienia publiczne,

  • Jeden dotyczy zagospodarowania dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

  • Sześć dotyczy prawidłowej weryfikacji i egzekucji podatków lokalnych,

  • Dwa dotyczą prowadzenia ewidencji księgowej,

  • Dwa dotyczą prowadzenia dokumentacji obrotu nieruchomościami,

  • Jeden dotyczy sposobu dokumentowania przyznawanych nagród pracowniczych.

Wszystkie przekazane przez RIO uwagi i zastrzeżenia były przedmiotem wnikliwej analizy i są na bieżąco wdrażane w praktyce działania Urzędu Miejskiego. Kontrola kompleksowa RIO miała bardzo merytoryczny i praktyczny przebieg, a wszystkie służby lokalnej administracji mogły skorzystać z wielu cennych wskazówek i uwag, które przyczynią się do doskonalenia codziennej pracy.

Całość wystąpienia pokontrolnego znajdziecie Państwo TUTAJ
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).