Poniedziałek, 21 września 2020r. | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
Pokaż menu

Oświadczenie Burmistrz Blachowni Sylwii Szymańskiej w sprawie Toru Wyrazów

03 września, 2020

Oświadczenie Burmistrz Blachowni Sylwii Szymańskiej w sprawie Toru Wyrazów

W związku z licznymi niejasnościami, pytaniami i publikacjami prasowymi dotyczącymi Toru Wyrazów wyjaśniam, co następuje.

W maju 2018 roku Gmina Blachownia decyzją Wojewody Śląskiego stała się właścicielem terenu, na którym zlokalizowany jest Tor Wyrazów.

Biorąc pod uwagę ponadregionalne znaczenie tego miejsca samorząd Gminy Blachownia podjął starania o przywrócenie torowi dawnej świetności. W związku z tym w grudniu 2018 roku ja, jako przedstawiciel właściciela terenu, Prezydent Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk oraz prezes Automobilklubu Częstochowskiego Pan Marcin Stryczak podpisaliśmy porozumienie w sprawie rewitalizacji toru. Strony wyraziły wolę wspólnej realizacji inwestycji, która swym zakresem miałaby obejmować: budowę uniwersalnego toru w zakresie karting/samochody/motocykle, budowę ośrodka szkoleniowego z płytami poślizgowymi do doskonalenia jazdy kierowców oraz budowę zaplecza dydaktyczno-szkoleniowego. Porozumienie określiło, że współpraca ma być realizowana z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych i prawnych.

Działając konsekwentnie i zgodnie z ustaleniami wynikającymi z porozumienia, w marcu 2020 roku zwróciłam się do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z prośbą o wprowadzenie projektu „Rewitalizacja toru wyścigowego w Wyrazowie” na listę projektów kluczowych dla województwa śląskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Propozycja ta jednak nie została zaakceptowana przez Zarząd Związku, co niewątpliwie wpłynęło na zahamowanie działań. Budżet Gminy Blachownia nie pozwala na samodzielną realizację tej wielomilionowej inwestycji.

W marcu 2020 roku na terenie gminy Blachownia zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Automobilklub Blachownia, które wyraziło chęć tymczasowej opieki nad Torem Wyrazów w celu przeciwdziałania nielegalnemu i niekontrolowanemu, a przede wszystkim i niebezpiecznemu użytkowaniu tego terenu przez nieuprawnione osoby, które samowolnie o każdej porze dnia i nocy wjeżdżały na teren toru. Incydenty te ze względu na hałas są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Wyrazowa i są przedmiotem licznych interwencji policji i pracowników urzędu.

Automobilklub Blachownia złożył do Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego Blachownia 2021 wniosek o wyposażenie terenu, na którym znajduje się tor, w monitoring, szlaban, kontener gospodarczy, energię elektryczną i przenośną toaletę. Działanie to ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie i uporządkowanie terenu, na którym, po stworzeniu regulaminu wypracowanego podczas konsultacji społecznych i zaakceptowanego przez mieszkańców Wyrazowa, dopuszczono by organizację imprez, ale, co należy podkreślić, z poszanowaniem praw okolicznych mieszkańców. W przekonaniu blachowniańskiego samorządu przedsięwzięcie to w żaden sposób nie koliduje z porozumieniem zawartym z Częstochową i Automobilklubem Częstochowskim. Przeciwnie, służy zarówno terenowi, jak i mieszkańcom.

Pragnę także podkreślić że nigdy nie było mowy o przenoszeniu praw własności gminy Blachownia do terenu Toru Wyrazów na inny podmiot. Gmina Blachownia jest właścicielem gruntu, nie zamierza go sprzedawać i z determinacją będziemy dążyć do przywrócenia atrakcyjności tego terenu. Priorytetem jest jednak poszanowanie woli większości mieszkańców Wyrazowa i okolicznych terenów, bo to oni najbardziej są narażeni na hałas i niedogodności związane z potencjalnym użytkowaniem toru.

 

 

 

 
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).