Niedziela, 19 maja 2019r. | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Pokaż menu

rekrutacja do przedszkoli

Luty 13, 2019

DRODZY RODZICE !!!!

25 lutego 2019r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia

Rodzice mogą wybrać następujące placówki wychowania przedszkolnego:

  1. Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 2 im. Plastusia

przy ul. Żeromskiego 4A, 42-290 Blachownia;

  1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni

przy ul. Wspólnej 5, 42-290 Blachownia;

  1. Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach

przy ul. Długiej 48, 42-290 Blachownia;

Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, terminy składania dokumentów oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

 

 

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Burmistrza Blachowni

Termin w postępowaniu uzupełniającym określony przez Burmistrza Blachowni

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 25 lutego 2019r. do 11 marca 2019r.

 

 

od 1 kwietnia 2019r.

do 5 kwietnia 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 12 marca 2019r. do 21 marca 2019r. do godz.10.00

 

 

od 8 kwietnia 2019r.

do 10 kwietnia 2019r.

do godz.10.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

21 marca 2019r.

godz.12.00

 

 

10 kwietnia 2019r.

godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 21 marca 2019r. od godz. 12.00

do 29 marca 2019r.

do godz.10.00

 

 

od 10 kwietnia 2019r. od godz. 12.00

do 12 kwietnia 2019r.

do godz.10.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

29 marca 2019r.

godz.12.00

 

 

12 kwietnia 2019r.

godz.12.00

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI

ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA

 

KRYTERIUM

Liczba punktów

Załączniki - Dokumenty złożone potwierdzające spełnienie kryterium

KRYTERIA USTAWOWE:

Art. 131 ust 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

1.

dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

128

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

dziecko niepełnosprawne

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511) lub orzeczenie równoważne.

3.

dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego

128

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511)lub orzeczenie równoważne.

4.

dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

128

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (Dz. U. z 2018r., poz. 511)lub orzeczenie równoważne.

5.

dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511) lub orzeczenie równoważne.

6.

dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujących

128

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

dziecko objęte pieczą zastępczą

128

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.).

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

 

1.

Objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

32

Orzeczenie sądu,

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

2.

Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne

16

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu działalności gospodarczej,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

3.

Jedno z rodziców/opiekunów prawnych wychowujących dziecko pracuje zawodowo, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne

12

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o zatrudnieniu,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu działalności gospodarczej,

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia

3.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

 

4

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

6.

Rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w danym przedszkolu

 

2

Zaświadczenie z przedszkola

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można pobrać poniżej:

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 2 im. Plastusiaprzy ul. Żeromskiego 4A, 42-290 Blachownia;

 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni przy ul. Wspólnej 5, 42-290 Blachownia;

 

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach przy ul. Długiej 48, 42-290 Blachownia;

 
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).