Niedziela, 19 maja 2019r. | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Pokaż menu

Rekrutacja do szkół podstawowych

Luty 13, 2019

DRODZY RODZICE!!!

Zapisy do klas I rozpoczęte!!!

Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dzieci zamieszkałe

w obwodzie danej szkoły przyjmowane są bez postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, które rozpocznie się 25 lutego 2019.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania a także kryteria, sposób ich weryfikacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 przedstawiają się następująco:

 

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Burmistrza Blachowni

Termin w postępowaniu uzupełniającym określony przez Burmistrza Blachowni

1.

Złożenie wniosku* o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 25 lutego 2019r. do 11 marca 2019r.

 

 

od 1 kwietnia 2019r.

do 5 kwietnia 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 12 marca 2019r. do 21 marca 2019r. do godz.10.00

 

 

od 8 kwietnia 2019r.

do 10 kwietnia 2019r.

do godz.10.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

21 marca 2019r.

godz.12.00

 

 

10 kwietnia 2019r.

godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 21 marca 2019r. od godz. 12.00

do 29 marca 2019r.

do godz.10.00

 

 

od 10 kwietnia 2019r. od godz. 12.00

do 12 kwietnia 2019r.

do godz.10.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

29 marca 2019r.

godz.12.00

 

 

12 kwietnia 2019r.

godz.12.00

 

KRYTERIA, SPOSÓB ICH WERYFIKACJI WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BLACHOWNIA,

DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM WYBRANEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Uchwała NR 215/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Liczba punktów

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

10

2.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zatrudnieni są na terenie Gminy Blachownia.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

9

3.

Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły.

Zaświadczenie z przedszkola

8

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki po zakończonych zajęciach w szkole.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

8

5.

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

7

6.

Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

6

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka

5

 

*Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej można pobrać poniżej:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im.Marii Konopnickiej przy ul. Sienkiewicza 8, 42-290 Blachownia

  2. Szkoła podstawowa nr 3 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni przy ul. Wspólnej 5, 42-290 Blachownia;

  3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach przy ul. Długiej 48, 42-290 Blachownia;
Gmina Blachownia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).