Środa, 17 lipca 2019r. | Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Pokaż menu

Projekt ” Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona”

Marzec 15, 2019

 - logo_wnioski_efs.jpg

W roku szk. 2018/19 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej i Szkole Podstawowej w Olbrachcicach kontynuowana jest realizacja projektu unijnego „Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona”.  Wartość projektu wynosi  431 227,50 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 366 543,37 zł.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu.

W ramach projektu w roku szk. 2018/19 odbywają się dodatkowe zajęcia skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mających problemy z opanowaniem wiedzy, jak i dla uczniów bez dysfunkcji chcących rozwinąć kompetencje kluczowe. Wsparciem objęci są również uczniowie z wadami wymowy i wadami postawy. Uczniowie klas ósmych i III Gimnazjum objęci są doradztwem zawodowym. Podczas zajęć projektowych uczniowie zdobywają nowe umiejętności korzystając ze sprzętu komputerowego, tabletów oraz pracując metodą eksperymentu.

W ramach projektu w roku szk. 2018/19 realizowane są następujące zajęcia:

1.Gimnastyka umysłu – zajęcia rozwijające umiejętności szkolne uczniów kl. I i IV

2. Matematyka w szkole i w życiu – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe matematyczne

3. Nie bój się matematyki! – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

4. Pogotowie językowe – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego

5. DAM RADĘ – trening pewności siebie, autoprezentacji i umiejętności interpersonalnych

6. Tajniki informatyki – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe informatyczne

7. Doradztwo zawodowe

8. Eksperymentalny Klub Odkrywców – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe naukowe

9. Sport to zdrowie!– zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad postawy

10. Gimnastyka buzi i języka - terapia logopedyczna dla uczniów z zaburzeniami mowy

Dodatkowo wszyscy uczniowie objęci są wsparciem psychologa, również w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się. Uczniowie uczęszczający na zajęcia mają możliwość darmowych wyjazdów na basen, wyjazdów na zajęcia na wyższych uczelniach, udziału w spotkaniach z przedsiębiorcami. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach projektowych, ponieważ mają one inną formułę niż typowe lekcje. Dzieci eksperymentują, wspólnie rozwiązują ciekawe zadania, grają na instrumentach, korzystają z atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Na zajęciach panuje atmosfera sprzyjająca nabywaniu wiadomości i umiejętności, a prowadzący dokładają wszelkich starań, by spełnić oczekiwania uczniów i rodziców i osiągnąć założone cele.

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

 

 

 

 

 

 

 
Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).