Poniedziałek, 20 maja 2019r. | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Pokaż menu

XLI Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona odbędzie się w dniu 29 maja br. o godz. 8:00

Maj 23, 2018
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

XLI Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona VII Kadencji (2014-2018) odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018 - 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona w roku budżetowym 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Zielona miejsc  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/277/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka  Kultury w Dąbrowie Zielonej za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XL/274/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w  sprawie zmiany uchwały nr LII/296/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/296/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona”.       
 14. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz      z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Dąbrowie Zielonej za 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).