Sobota, 16 lutego 2019r. | Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Pokaż menu

XLI sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Czerwiec 21, 2018
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

XLII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona VII Kadencji (2014-2018) odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa)  o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018 - 2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu za 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Zielona za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XXXIX/271/2017 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 27 marca 2017r.w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w 2018 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Dąbrowa Zielona
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z XL i XLI Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).