Środa, 8 kwietnia 2020r. | Imieniny: Cezaryny, Dionizego, Julii
Pokaż menu

XVIII sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

19 marca, 2020
Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej w dniu 20 marca 2020 roku (piątek)  o godz. 1500 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023) z  następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata2020 -2029.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Dąbrowa Zielona, w miejscowości Raczkowice.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona na rok 2020.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2019  Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2019 r.
  1. Zamknięcie obrad Sesji.Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).