Środa, 19 grudnia 2018r. | Imieniny: Gabrieli, Dariusza, Eleonory
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

XXXIV Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Październik 13, 2017
Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Aleksandrówka, kościół pw. św. Anny - Polar123 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

XXXIV Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona VII Kadencji (2014-2018) odbędzie się na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn.zm.) w dniu 24 października 2017 roku (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na             lata 2017 - 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia informacji dotyczącej wykonania budżetu, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki        w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
 10. Podjęcie uchwaływ sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów w nieruchomości położonej we wsi Soborzyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego                w Dąbrowie Zielonej.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbrowa Zielona w roku szkolnym 2016/2017.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Przyjęcie protokołu XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).