Piątek, 14 grudnia 2018r. | Imieniny: Alfreda, Izydora, Jana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

XXXV sesja Rady Gminy

Listopad 27, 2017
Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwor w Cielętnikach - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

XXXV Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona VII Kadencji (2014-2018) odbedzie się w dniu 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 1530  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na             lata 2017 - 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku    w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok. 
 9. Podjęcie uchwaływ sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości              w 2018 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę  na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona położona jest na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej w północno-wschodniej części województwo śląskiego, w powiecie częstochowskim. Na terenie gminy działa 14 sołectw: Borowce, Dąbek, Cielętniki, Cudków, Dąbrowa Zielona, Nowa Wieś, Olbrachcice, Raczkowice, Raczkowice-Kolonia, Lipie, Soborzyce, Święta Anna, Ulesie, Zaleszczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).