Środa, 24 kwietnia 2019r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kwiecień 13, 2018

Zarządzenie Nr 583/2018
Wójta Gminy Janów
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie i określenia regulaminu jej pracy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.) Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1. Monika Gałązka – Przewodnicząca,
2. Halina Miodyńska – Zastępca Przewodniczącego,
3. Dawid Ossyra – członek,
4. Justyna Siemion – członek,
5. Artur Słabosz – członek,
6. Paweł Stefaniak – członek,
7. Grzegorz Szatan – członek,
8. Krzysztof Szczepanek – członek.

§ 2

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań Komisji jej członkowie pracują w zespołach problemowych, do których należą:
1. Zespół interwencyjno – motywacyjny.
2. Zespół do spraw opiniowania programów profilaktycznych.
3. Zespół kontrolny.

§ 3

Zatwierdzam Regulamin Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie.

§ 5

Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 254/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Zarządzenie Nr 544/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).