Poniedziałek, 20 maja 2019r. | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Pokaż menu

Informacja o zwołaniu XLV Sesji Rady Gminy Janów

Maj 22, 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Janów, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2018 r.

5. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Janów.

6. Przyjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr 265/XLV/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok
- Podjęcie uchwały Nr 266/XLV/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok
- Podjęcie uchwały Nr 267/XLV/18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
- Podjęcie uchwały Nr 268/XLV/18 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku – Plac Jana Chrzciciela 31 poprzez przeniesienie jego siedziby
- Podjęcie uchwały Nr 269/XLV/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów
- Podjęcie uchwały Nr 270/XLV/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
- Podjęcie uchwały Nr 271/XLV/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
- Podjęcie uchwały Nr 272/XLV/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
- Podjęcie uchwały Nr 273/XLV/18 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Janów
- Podjęcie uchwały Nr 274/XLV/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
- Podjęcie uchwały Nr 275/XLV/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
- Podjęcie uchwały Nr 276/XLV/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
- Podjęcie uchwały Nr 277/XLV/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
- Podjęcie uchwały Nr 278/XLV/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- Podjęcie uchwały Nr 279/XLV/18 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
- Podjęcie uchwały Nr 280/XLV/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
- Podjęcie uchwały Nr 281/XLV/18 w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów

8. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad sesji.

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).