Wtorek, 11 grudnia 2018r. | Imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

XXXIX Sesja Rady Gminy Janów

Grudzień 07, 2017

28 listopada odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Janów, której głównym przedmiotem obrad były sprawy związane z podatkami i opłatami lokalnymi na 2018 r.

W pierwszej podjętej uchwale Radni przyjęli Roczny Program Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018. Z programu tego corocznie korzystają lokalne kluby sportowe, które prowadzą nieodpłatnie zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Janów .

Następnie przyjęto uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych. W ramach przyjętych uchwał określono między innymi stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 r. oraz opłaty targowej. W zakresie stawek podatku rolnego oraz podatku leśnego przyjęto stawki wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli w zakresie podatku rolnego - 52,49 zł za 1 kwintal żyta, co powoduje wysokość podatku z 1 ha przeliczeniowego w kwocie 131,225 zł, a z 1 ha fizycznego w kwocie 262,45 zł, w zakresie podatku leśnego - 197,06 zł za 1 m3, co powoduje wysokość podatku z ha fizycznego lasu w kwocie 43.3532. Przyjęcie powyższych stawek podatków nie wymagało podjęcia uchwał w tym zakresie. Zmieniono również druki deklaracji i informacji podatkowych.

Kolejny pakiet uchwał dotyczył stwierdzenia przekształcenia obecnych sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie. Są to Szkoły Podstawowe w Lgoczance, Lusławicach i w Janowie. Były to uchwały wynikające z realizowanej krajowej reformy oświatowej. Przyjęto także dwie uchwały zmieniające budżet gminy Janów na 2017 r. Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła ustanowienia hipoteki na nieruchomości będącej własnością Gminy Janów. Uchwała ta umożliwi Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” zaciągniecie pożyczki na bardzo preferencyjnych warunkach, a pozyskane środki zostaną wydatkowane na remont drugiej, obecnie niewykorzystywanej części budynku, po sklepie Anatol w Złotym Potoku, w którym swoją działalność prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Złota Jura”.

Radni debatowali również nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości od Gminy Żydowskiej (cmentarz żydowski w Janowie). W wyniku prowadzonej dyskusji Radni postanowili na obecnej sesji nie głosować nad niniejszą uchwałą, uznając, iż wymaga ona zapoznania się z ewentualnymi kosztami związanymi z utrzymaniem Cmentarza Żydowskiego. Dla mieszkańców ulic Kościuszki i Przyrowskiej w Janowie jest to sprawa bardzo pilna, gdyż drzewa, które porastają cmentarz stanowią zagrożenie dla nich. Obecnie obszar ten jest własnością skarbu państwa. Najpierw musi być własnością Gminy Żydowskiej, a ta może dopiero przekazać go naszej gminie. Wtedy dopiero możemy myśleć o ewentualnej wycince i pielęgnacji drzew. Warto pamiętać, że jest to cmentarz zabytkowy z końca XVIII wieku. Jako mieszkańcy Janowa i Gminy Janów jesteśmy winni społeczności żydowskiej pamięć i szacunek za jej wkład w tworzenie kultury materialnej i duchowej w ciągu kilku wieków. Byli przecież sąsiadami naszych przodków.

Po interpelacjach i wolnych wnioskach, Przewodniczący Rady Gminy Janów zakończył obrady.

PODJĘTĘ UCHWAŁY:

 

Źródło: Urząd Gminy JanówGmina Janów
Gmina Janów położona na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w odległości 20 km od Częstochowy i 90 km od Krakowa. Gmina jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Jest tutaj wszystko co zapewnia wspaniały wypoczynek, a więc: przepiękne lasy, krystalicznie czysta woda, malownicze ostańce o fantastycznych kształtach, świeże, pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy jurajskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).