Niedziela, 19 maja 2019r. | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Pokaż menu

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Październik 11, 2018

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Konsultacje ustala się w terminie od dnia 11.10.2018 do 16.10.201`8 r. w godzinach od 8°° do 15°°.

 

Zarządzenie Nr 142/2018

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały dotyczącej wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

Na podstawie art.41 a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018r, poz. 994 ) z późn. zm. oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały rady Gminy Kłomnice Nr. 294/XL/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Wójt Gminy Kłomnice

zarządza, co następuje :

 §1

Z dniem 11.10.2018 r podaje się do publicznej wiadomości treść projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§2

Projekt uchwały będący przedmiotem konsultacji wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag do projektu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.klomnice.pl , w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Kłomnice.

§3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety w terminie od dnia 11.10.2018 do 16.10.201`8 r. w godzinach od 8°° do 15°°.

§4

  1. Treść ogłoszenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Projekt Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Kłomnice stanowi załącznik nr2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Formularz ankiety, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§5

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Sekretarz Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Piotr Juszczyk
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).