Piątek, 24 września 2021r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Liderzy lokalni – wspólnie zmieniają oblicza wsi!

22 lipca, 2021
Liderzy lokalni - wspólnie zmieniają oblicza wsi!. Zdjęcie numer 2
Liderzy lokalni - wspólnie zmieniają oblicza wsi!. Zdjęcie numer 3
Liderzy lokalni - wspólnie zmieniają oblicza wsi!. Zdjęcie numer 4
Liderzy lokalni - wspólnie zmieniają oblicza wsi!. Zdjęcie numer 5

Organizacje pozarządowe są „motorem” życia społecznego

na wsiach i w małych miasteczkach, realizują inicjatywy sprzyjające aktywizacji i integracji mieszkańców, wzmacniają kapitał społeczny.  Coraz częściej podejmują się trudniejszych wyzwań, jakimi są zadania inwestycyjne, budują place zabaw, siłownie, boiska, w czym są ogromnym wsparciem dla gmin. Jako mieszkańcy danego terenu, najlepiej znają potrzeby i problemy swojego regionu i jego mieszkańców.

To właśnie dla takich osób, przedstawicieli sektora społecznego, liderów lokalnych kształtujących rozwój obszarów wiejskich, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zorganizowało kongres pod hasłem „LEADER sukcesy dzisiaj i możliwości jutra”. Odbył się on 25 czerwca 2021 r.  w Zespole Dworsko-Parkowym „Prastara” w Cielętnikach. Miejsce spotkania nie było wybrane przypadkowo. „Prastara” to kompleks budynków dworskich – dwór, oranżeria, rządcówka oraz przepiękny park, które swój blask odzyskują dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji właścicieli, ale również przy wsparciu środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W odrestaurowanym budynku, pełniącym niegdyś funkcję dworskiej oranżerii, zgromadziło się blisko 70 osób, reprezentantów 29 organizacji, przedstawicieli Partnerskich gmin, instytucji publicznych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, a także Partnerów projektu.

Pierwsza część kongresu była poświęcona podsumowaniu efektów i sukcesów wieloletnich działań podejmowanych przez lokalnych liderów i organizacje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia na wsi i które nadają rytm życiu społecznemu (filmik prezentujący te działania mogą Państwo znaleźć na stronie www.razemnawyzyny.pl w zakładce FILMY). Partnerzy projektu: Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” oraz LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" pokazali jak środki unijne wpłynęły na rozwój ich obszarów. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” również pochwaliło się sukcesami swoich organizacji, które z wielkim zaangażowaniem sięgają po projekty grantowe i realizują działania na rzecz mieszkańców całego obszaru. 

Druga część kongresu poświęcona była szansom i wyzwaniom jakie stoją przed obszarami wiejskimi w nowym okresie programowania po 2021 roku. Dynamiczne zmiany społeczne i potrzeby społeczności lokalnych, skłoniły władze UE do kierunkowania rozwoju wsi i małych miasteczek na działania innowacyjne, wykorzystujące technologie cyfrowe w swoim życiu codziennym polepszając w ten sposób standard usług publicznych i lepiej wykorzystując zasoby lokalne. Priorytetem jest również ochrona środowiska i klimatu. Tematy te przybliżyli uczestnikom prelegenci, Pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Łukasz Komorowski i Ruta Śpiewak.

Najważniejszym elementem wydarzenia były rozmowy moderowane, podczas których uczestnicy mogli podzielić się swoimi opiniami, doświadczeniami nt. roli oraz zadań liderów i organizacji pozarządowych, działań i inicjatyw przyspieszających rozwój obszarów wiejskich, ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym jako zadań organizacji pozarządowych oraz innowacyjności i kreatywności terenów wiejskich.

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy podziwiali młodych, zdolnych aktorów lokalnego Teatru „Dratwa” z Kłomnic w spektaklu „Pchła Szachrajka”, którzy swój kunszt i pasję artystyczną rozwinęli m.in. dzięki zrealizowaniu grantu pozyskanego poprzez LGD „Razem na wyżyny” sfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

Środki finansowe na organizację konferencji udało się pozyskać w ramach regionalnego konkursu organizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dla partnerów KSOW, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kongres liderów lokalnych to jedno z działań zaplanowanych do realizacji w ramach tworzenia współpracy i partnerstwa wśród NGO na terenie LGD „Razem na wyżyny”. W okresie wakacyjnym startuje kolejny projekt - operacja własna p.n. „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej”, którego ideą jest sieciowanie organizacji pozarządowych. W ramach projektu zaplanowane zostały dwie wizyty studyjno-szkoleniowe poza obszar LGD „Razem na wyżyny” (m.in. Sandomierski Szlak Jabłkowy), podczas których uczestnicy będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie komunikacji interpersonalnej,  partnerstwa, mediacji i zarzadzania zasobami ludzkimi. Zorganizowane zostaną także wizyty studyjne w trzech gminach z obszaru LGD, podczas których lokalne organizacje pozarządowe będą prezentować uczestnikom swoją działalność, zasoby i atrakcje terenu

Wszystkie powyższe działania są częścią budowania sieci organizacji pozarządowych z obszaru „Razem na wyżyny” i promowania współpracy lokalnej. Aktualne informacje na temat podejmowanych działań i inicjatyw można śledzić na naszej stronie internetowej www.razemnawyzyny.pl oraz Facebooku www.facebook/razmnawyzyny.

 

 

logo001

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).