Piątek, 22 stycznia 2021r. | Imieniny: Anastazego, Wincentego
Pokaż menu

Postanowienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy

26 listopada, 2020
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

OR-RG.0002.9.2020

 

P O S T A N O W I E N I E  NR 9/2020

 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2020 r.

w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2020 r.,poz.713.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 

 • § 1. Zwołać na dzień 04.12.2020r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXIV Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
  2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
  3. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice
  4. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  6. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice
  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pacierzów
 10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.
 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

   informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.    
 • § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, ogranicza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).