Niedziela, 27 września 2020r. | Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny
Pokaż menu

VII Sesja Rady Gminy Kłomnice

03 września, 2020
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 7/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 10.09.2020 r. XXII Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

 P O S T A N O W I E N I E  NR 7/2020

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2020 r.

w sprawie zwołania XXII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2020 r.,poz.713.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

 

§ 1. Zwołać na dzień 10.09.2020r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 6. Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice, gm. Kłomnice
   i udzielenia pomocy finansowej na koszty realizacji tego zadania
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
   w obrębie geodezyjnym Rzerzęczyce przy ul. Stawowej
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
   w obrębie geodezyjnym Kłomnice przy ul. Częstochowskiej
  5. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2020.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.       

                                  
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).