Piątek, 29 maja 2020r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

XII Sesja Rady Gminy Kłomnice

30 października, 2019
Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain Pałac w Chorzenicach - Chorzenice - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 8/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 06.11.2019 r. XII Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

P O S T A N O W I E N I E  NR  8/2019 

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.10.2019 r.

w sprawie zwołania XII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2019 r. ,poz.506 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 06.11.2019r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 6. Rozpatrzenie wniosku z dnia 14.10.2019r. w sprawie ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lipicze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 7. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21.10.2019r. w sprawie podtrzymania wniosku z dnia 30.09.2019r. sołectwa Kuźnica dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.10.2019r.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad sesji. 

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.       
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).