Poniedziałek, 21 stycznia 2019r. | Imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
Pokaż menu

XLII Sesja Rady Gminy Kłomnice

Maj 11, 2018
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 3/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 18.05.2018 r.  XLII Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

POSTANOWIENIE NR 3/2018

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.05.2018 r.

w sprawie zwołania XLII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

                         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r.,poz. 1875 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a :

§1. Zwołać na dzień 18.05.2018r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XLII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”.
 7. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 8. Zmiana Budżetu Gminy na 2018 rok – uchwała.
 9. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a. zaopiniowania podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Częstochowskiego.

b. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2018-2022”.

c. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

d. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie.

e. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych, logopedów, pedagogów, psychologów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice.

f. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłomnice na lata 2018-2025.

 

    10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

  § 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.
  §3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r, poz.1875 z późn zm. ) niniejsze zawiadomienie służy do okazania Kierownikowi Zakładu Pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.                        
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).