Niedziela, 5 kwietnia 2020r. | Imieniny: Ireny, Wincentego
Pokaż menu

XVII Sesja Rady Gminy Kłomnice

19 lutego, 2020
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

Zgodnie z Postanowieniem nr 2/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 27.02.2020 r. XVII Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

P O S T A N O W I E N I E  NR 2/2020

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.02.2020 r.

w sprawie zwołania XVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2019 r. ,poz.506 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 27.02.2020r. (czwartek ) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XVII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV, XV i XVI sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  -zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice
  -zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
  -zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  -nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zdrowa
  -zmieniająca Uchwałę nr 127/XV/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
  -przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Kłomnice jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia troje i więcej dzieci podczas jednego porodu
  -przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na 2020 rok.
  -zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
  -zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2020 rok.
  -zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2020 rok
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2019 rok
 14. Rozpatrzenie ponownie złożonego wniosku przez Panią P. S. z dnia 29.01.2020r.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

  

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.       

                                  
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).