Sobota, 27 lutego 2021r. | Imieniny: Gabriela, Anastazji
Pokaż menu

XXVI Sesja Rady Gminy Kłomnice

26 stycznia, 2021
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

 

Zgodnie z Postanowieniem nr 1/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 02.02.2020 r. XXVI Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

P O S T A N O W I E N I E  NR 1/2021

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.01.2021r.

w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2020 r.,poz.713.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 02.02.2021r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXVI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Kłomnice.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
  7. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 - uchwała.
  8. Zmiana uchwały 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r.  – uchwała.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. udzielenia pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie na rok 2021,

b. utworzenia ośrodka wsparcia pn. „Klub Seniora w Rzerzęczycach”,

c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat,

d. nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzerzęczyce,

e. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Kłomnice na 2021 rok,

f. przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

g. przyjęcia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2021 rok,

h. przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2021 rok,

     10.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

     11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji j za 2020 rok.

     12. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2020 rok.

     13. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2020 rok.

     14. Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

     15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

     16. Wolne wnioski i komunikaty.

     17. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, które ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, ogranicza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Sesja Rady Gminy Kłomnice będzie dostępna na stronie Internetowej www.bip.klomnice.pl zakładka „Prawo lokalne”, „Nagrania Sesji Rady Gminy”
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).