Poniedziałek, 18 lutego 2019r. | Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana
Pokaż menu

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej!

Lipiec 18, 2018
Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain Kościół Św. MIchała w Kłomnicach - Zureks - Praca własna / Wikipedia / Public domain

Opady atmosferyczne, potocznie zwane deszczówką, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, gdyż jej wyłącznym przeznaczeniem jest transport ścieków bytowych do oczyszczalni (art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.).

Negatywne skutki odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej:

Deszczówka, trafiając do kanalizacji sanitarnej wywołuje szereg groźnych konsekwencji, zarówno dla mieszkańców, Gminy Kłomnice – jako zarządzającej siecią oraz środowiska naturalnego. Przy intensywnych opadach dochodzi do przepełnienia kanalizacji, co powoduje jej niedrożność, a w następstwie tzw. cofkę ścieków do budynków. Efektem jest uciążliwy fetor, lokalne podtopienia ściekami, czy w ekstremalnych przypadkach – zalanie posesji. Istnieje przy tym realne zagrożenie skażenia gleby, jak również źródeł wody pitnej. Deszczówka płynąca kanalizacją sanitarną to także obciążenie dla przepompowni ścieków 

i oczyszczalni. Wody opadowe zamiast do rzeki, trafiają właśnie do oczyszczalni. Ma to znaczący wpływ na wzrost kosztów jej funkcjonowania, co bezpośrednio przekłada się na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Pomimo, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania wód opadowych, jak
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych, na terenie wielu nieruchomości ten proceder nadal jest powszechny, co uwidacznia się podczas silnych deszczów.

Zgodnie z art 9 ust. 3 Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Kontrole takie będą sukcesywnie przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji
z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do dobrowolnego i natychmiastowego usunięcia istniejących nieprawidłowości.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).