Poniedziałek, 18 marca 2019r. | Imieniny: Cyryla, Edwarda, Boguchwaly
Pokaż menu

Zmiany w sprzedaży alkoholu

Kwiecień 03, 2018
Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain Dworek w Rzekach Wielkich - Jerzy Wiewiórowski, Drawno - Praca własna / Wikipedia / Public Domain

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, Urząd Gminy Kłomnice informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu bezpośrednio do Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 pokój 209 drogą papierową. Opinie i wnioski w tej sprawie można składać do dnia 16 kwietnia br.

10 stycznia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 9 marca 2018. W związku z tym Rada Gminy Kłomnice musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy odrębnie dla:

  • zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
  • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /placówki handlowe/

Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Kłomnice będzie mogła wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00 - jest to nowe uprawnienie

Harmonogram prac przewiduje zbieranie wniosków, propozycji i uwag w tym od rad sołeckich do 16 kwietnia. Do 30 kwietnia zostaną opracowane projekty uchwał w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz w razie potrzeby uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

Do 15 maja br. potrwa zbieranie opinii i uwag, w tym obligatoryjnie z rad sołeckich, w sprawie projektów uchwał regulujących sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Kłomnice. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Gminy Kłomnice planowane jest po 16 maja br.

Referat Działalności Gospodarczej wystąpi także do Rad Sołeckich o wydanie opinii do dnia 15 maja co do liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają: ustalenie limitu zezwoleń odrębnie dla każdej kategorii i rodzaju zezwoleń, bez wprowadzenia odrębnego limitu dla sołectw. Zostaje wprowadzony obowiązek określenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa- zarówno w przypadku placówek handlowych, jak i w przypadku lokali gastronomicznych. Warto zaznaczyć, że liczba zezwoleń na sprzedaż piwa nie była dotychczas limitowana. Następnie, Rada Gminy Kłomnice zostaje zobowiązana do określenia liczby zezwoleń – odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych, tj. odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu- oddzielnie dla sprzedaży w placówkach handlowych i oddzielnie dla sprzedaży w lokalach gastronomicznych. Do tej pory limit dotyczył liczby punktów sprzedaży a nie liczby zezwoleń.

Wybór rozwiązań, które zostaną przedłożone Wójtowi, a następnie Radzie Gminy Kłomnice zależny jest od przebiegu konsultacji oraz wyników ich analiz.

Na terenie Gminy Kłomnice funkcjonują 2 placówki handlowe - stacje benzynowe, które prowadzą całodobową sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe w 2017 r. wyniosły 216 855.00gr. Środki te w całości są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Aktualnie dla Gminy Kłomnice limit punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 20 /punkty gastronomiczne/, a limit punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 40 / placówki handlowe/.Orientacyjny czas oczekiwania na uzyskanie limitowanych zezwoleń w przypadku lokali gastronomicznych i placówek handlowych wynosi do jednego miesiąca.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kłomnice wynosi 9 / stan na dzień 31 marca /. Z kolei liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy wynosi 37 / stan na 31 marca /.

Urząd Gminy nie prowadzi statystyki, jeśli chodzi o dane dotyczące sprzedaży alkoholu w określonych godzinach, wydaje tylko zezwolenia na sprzedaż alkoholu a o godzinach sprzedaży decydują przedsiębiorcy.
Gmina Kłomnice
Największą zaletą gminy Kłomnice jest jej atrakcyjne położenie. Leży bowiem blisko trasy szybkiego ruchu DK 1, posiada doskonałe połączenie kolejowe na trasie Częstochowa - Radomsko. Czyste środowisko, zdecydowana większość terenów zielonych, sąsiedztwo jury krakowsko - częstochowskiej oraz przepływająca przez gminę rzeka Warta i malownicze zakątki sprawiają, że tereny te są atrakcyjne dla turystów i osób spragnionych rekreacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).