Poniedziałek, 17 grudnia 2018r. | Imieniny: Olimpii, Lazarza, Floriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Święto Kobiet w gminie Koniecpol

Marzec 12, 2018

Święto Kobiet w gminie Koniecpol

Dzień Kobiet w Koniecpolu trwał 5 dni …. Środowisko kobiece Koniecpola jest bardzo liczne i realizujące się nie tylko w życiu prywatnym, ale podejmujące wiele działań społecznych i zawodowych.

- Można powiedzieć, że był to kobiecy tydzień – powiedział burmistrz Ryszard Suliga. Była to szczególna okazja do spotkania z pracownicami Urzędu, instytucji,  nauczycielkami,  prężnie działającymi w naszej gminie stowarzyszeniami, prowadzonymi przez kobiety i kołami gospodyń wiejskich. Gospodarka jest kobietą. Organizacja – też. Kobiety częściej niż mężczyźni wykazują się większą aktywnością w biznesie, ale również w działalności społecznej. Podejmują wyzwania tworzenia własnych firm, ale też angażują się w pracę na rzecz innych, łączą pracę zawodową z życiem prywatnym, prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Kobiety mają podzielność uwagi, czyli tę szczególną zdolność koordynowania kilku czynności jednocześnie – co jest dla nas mężczyzn nie do końca zrozumiałe...Kobiet nie można już nazwać słabą płcią, ale płcią konsekwentną, aktywną i wrażliwą na drugiego człowieka. Kobiety podejmują się już dzisiaj ryzykownych obowiązków na rzecz społeczności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Mam tu na myśli nasze druhny strażaczki, które podziwiam za odwagę i poświęcenie - podkreślił.

W środę (07.03) Dzień Kobiet świętowało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w bardzo licznym gronie około 100 osób. Czwartek (08.03) był okazją do spotkania z kobietami aktywnymi zawodowo, pracującymi jako nauczycielki, urzędniczki, prowadzącymi instytucje i pełniące funkcje publiczne. W piątek (09.03) Dzień Kobiet obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Koniecpolu, a w sobotę (10.03) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Radoszewnica „Pod Wiatrakami”, Stowarzyszenie „Okołowianki” i powstające obecnie nowe Stowarzyszenie „Rudniczanki”.

W spotkaniach wziął udział burmistrz Ryszard Suliga, przekazując serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. 

W gminie  Koniecpol  funkcjonuje kilkanaście  organizacji  pozarządowych,  prowadzących  działalność  w różnych  dziedzinach  życia  lokalnej  społeczności. Dziesięć tego typu organizacji działa w  sołectwach: Łysiny, Stary  Koniecpol, Rudniki, Okołowice, Teresów oraz Radoszewnica.

Znaczna część stowarzyszeń jest prowadzona przez kobiety, które pomimo spełniania ważnych ról społecznych, takich jak zarządzanie gospodarstwem domowym, porównywalnym z prowadzeniem firmy, znajdują czas na podejmowanie działań na rzecz społeczności, w których żyją i rozwoju swoich miejscowości. Tej mnogości funkcji i umiejętności koordynowania oraz skuteczności w działaniu mężczyźni mogą im tylko pozazdrościć.

Założycielką Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Radoszewnica „Pod Wiatrakami” jest Pani Krystyna Dąbrowska, która wraz z pozostałymi członkiniami Stowarzyszenia bardzo aktywnie pracuje społecznie i angażuje się w rozwój Radoszewnicy.

- Praca w organizacjach społecznych wymaga specyficznych predyspozycji, które częściej posiadają kobiety. Wymaga nie tylko podzielności uwagi, poświęcenia swojego wolnego czasu, doskonałej organizacji pracy i umiejętności nawiązywania kontaktu z bardzo różnymi ludźmi, zachęcania do wspólnego działania. Takie cechy mają moje koleżanki, działające w Stowarzyszeniu powiedziała Krystyna Dąbrowska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Radoszewnica „Pod Wiatrakami”. Mamy wiele planów na najbliższy czas, w tym chcemy doprowadzić do powstania placu zabaw w naszej miejscowości i czynimy starania na rzecz przejęcia boiska sportowego - dodała.
 

W działalność Stowarzyszenia „Okołowianki”  zaangażowane są prawie całe Okołowice i sąsiednie miejscowości. Stowarzyszenie przejęło budynek dawnej remizy, adaptując własną pracą i wysiłkiem pomieszczenia, służące obecnie całej społeczności. Taka działalność wymaga wielu predyspozycji organizacyjnych, a wręcz zdolności przywódczych. 

Tworzące się obecnie, ale już prężnie działające Stowarzyszenie „Rudniczanki” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Rudniczanki z Kolonii Rudniki doprowadziło do powstania Izby Pamięci Ziemi Koniecpolskiej w starym domu rodzinnym, w którym propagowane są obecnie tradycje i zwyczaje ziemi koniecpolskiej.

W Koniecpolu działają też liczne stowarzyszenia na rzecz seniorów, prowadzone również przez bardzo dobrze zorganizowane i przedsiębiorcze kobiety, wśród których swoją aktywnością wyróżnia się Pani Maria Falana.

 

- Potencjał osób starszych to ogromny kapitał do wykorzystania przez młodsze pokolenia. Jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą, doświadczeniem życiowym i umiejętnościami. Chodzi nie tyle o umiejętności zawodowe, lecz także o dzielenie się doświadczeniem z pełnienia funkcji publicznych czy realizacją własnych zainteresowań. Działamy na rzecz aktywnego uczestnictwa środowiska senioralnego w życiu społecznym i kulturalnym, prowadzimy działania edukacyjne, spotkania integracyjne. Ponadto zachęcamy i włączamy seniorów do różnych form działalności społecznej, zapobiegamy wykluczeniu społecznemu i ograniczamy skutki izolacji osób starszych.

Emerytura to bezwzględnie czas na podjęcie aktywności społecznej. Seniorzy to często osoby samotne, które poprzez Uniwersytet Trzeciego Wieku mają możliwość wyjścia z domu i spotkań z innymi ludźmi. Wiedza i doświadczenia osób starszych powinny być wykorzystywane do rozwiązywania problemów społecznych – powiedziała Maria Falana - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcieGmina Koniecpol
Zgodnie z podziałem geobotanicznym tereny Koniecpola leżą w dwóch krainach: Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej i Świętokrzyskiej. Wiele tu malowniczych zakątków, pięknych krajobrazów, ale też interesujących zabytków i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski. Dumą gospodarzy Ziemi Koniecpolskiej są tutejsze lasy. Duże kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie doskonale nadają się do obserwacji przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).