Niedziela, 9 sierpnia 2020r. | Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty
Pokaż menu

Nabór na psychologa

31 lipca, 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje psychologa do prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla rodziców.

Wymagania niezbędne:
- ukończenie studiów wyższych na kierunku psychologia

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla rodziców

Oferta powinna zawierać:
- CV;
- List motywacyjny;
- Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny poradnictwa;
- Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- Pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności;
- Pisemne oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
- Ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje np. zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty itp.;
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781).

Inne informacje:
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie;
Przewidywany termin wykonywania usługi – od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020;
Wymiar – 50 godzin zegarowych ogółem, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych;
Miejsce pracy – Placówka Wsparcia Dziennego Promyk, Konopiska ul. Sportowa 7a.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 19 sierpnia 2020 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1, w kopercie z dopiskiem „Nabór na psychologa”.

Oferentów zaprasza się na otwarcie ofert w dniu 20 sierpnia 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach o godz. 7:30. 

Magdalena Badora
Kierownik GOPS
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).