Niedziela, 15 grudnia 2019r. | Imieniny: Niny, Celiny, Waleriana
Pokaż menu

Obwieszczenie

Lipiec 19, 2019
Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL

Konopiska, dnia 19.07.2019r.
GR.6733.6.2019 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA 

Na podstawie art. 10 KPA i art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Strzeleckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Hutki na dz. nr ewid. 1187 i 1184 obręb Hutki oraz 1407 obręb Rększowice.

W związku z powyższym strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 2 parter z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).