Poniedziałek, 18 lutego 2019r. | Imieniny: Szymona, Konstancji, Flawiana
Pokaż menu

Obwieszczenie

Sierpień 09, 2018
Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fragment użytku ekologicznego Jeziorko w pobliżu Korzonka - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Konopiska, dnia  09.08.2018r.
GR.6733.7.2018 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA 

Na podstawie art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 106 KPA zawiadamiam, że wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej elektroenergetycznej linii średniego napięcia 15 kV relacji od istniejącego złącza kablowego CZW4WR04 do projektowanego słupa krańcowo-kablowego, na działkach nr ewid. 2437, 2421, 2420, 2419, 2418, 2417 obręb Konopiska. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5) w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00,  wtorek 7:00 – 17:00).

Z upoważnienia Wójta
Sekretarz Gminy Konopiska
mgr inż. Barbara Ankowska-Lis
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).