Czwartek, 24 września 2020r. | Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry
Pokaż menu

Projekt „Poszerzamy horyzonty”

29 listopada, 2019

 

Placówka Wsparcia Dziennego "Promyk" w Konopiskach, działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od marca 2018 roku realizuje projekt “Poszerzamy horyzonty”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

W ramach powyższego projektu w Placówce odbywają się następujące zajęcia: warsztaty matematyczne, pracownia naukowo-techniczna, rytmika, zajęcia z edukacji międzykulturowej, warsztaty historyczno-kulturowe, zajęcia z języka niemieckiego, terapia integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami, warsztaty ekologiczne, warsztaty pisania, zajęcia rękodzielnicze oraz logorytmika.

W okresie od marca do października 2019 roku zajęcia przebiegały następująco:

- warsztaty matematyczne - zrealizowano 68 godzin zegarowych warsztatów (od początku realizacji projektu 150 godzin zegarowych), w tym uczestnicy ćwiczyli m.in.: dodawanie ułamków dziesiętnych, mnożenie sum algebraicznych, odczytywanie godzin na zegarze, dzielenie ułamków zwykłych, dzielenie pisemne i wiele innych. W zajęciach uczestniczą 24 osoby;
- pracownia naukowo-techniczna - zrealizowano 105 godzin zegarowych (od początku realizacji projektu 285 godzin zegarowych), podczas których uczestnicy wykonują eksperymenty i próbują odnaleźć odpowiedzi na pytania m.in: dlaczego balon nie pęka dociskany do szpilek? Dlaczego pies porusza uszami? Dlaczego kwiaty są kolorowe? Dlaczego pies gryzie? Co lekkiego unosi się w powietrzu? W zajęciach uczestniczy 39 osób;
- warsztaty ekologiczne - zrealizowano 147 godzin zegarowych warsztatów (od początku realizacji projektu 234 godziny zegarowe), w czasie których uczestnicy poznawali historię smoków, świat owadów, omawiali tematykę związaną z zanieczyszczeniami Ziemi, z ekologiczną żywnością i wiele innych. W zajęciach uczestniczy 39 osób;
- zajęcia z języka niemieckiego - zrealizowano 117,5 godzin zegarowych zajęć (od początku realizacji projektu 212,5 godzin zegarowych zajęć). W zajęciach uczestniczy 38 osób;
- zajęcia z edukacji międzykulturowej - zrealizowano 82 godziny zegarowe zajęć (od początku realizacji projektu 174 godziny zegarowe), podczas których dzieci poznawały kulturę  i tradycje różnych narodów, m.in. Finlandii, Irlandii, Włoch. Tematyka zajęć obejmowała również kulturę Azteków czy Islamu. W zajęciach uczestniczą 22 osoby;
- warsztaty historyczno-kulturowe - zrealizowano 82 godziny zegarowe warsztatów (od początku realizacji projektu 174 godziny zegarowe), podczas których omawiano tematy związane z najbliższymi ciekawymi miejscami, tym o zamku w Będzinie, przemyśle górnośląskim, sanktuarium w Rudach, magistrali węglowej a także o dalszych zakątkach w świata, w tym: o Tajlandii, o kulturze Romów i innych. W warsztatach uczestniczą 24 osoby;
- warsztaty pisania – zrealizowano 84 godziny zegarowe warsztatów (od początku realizacji projektu 156 godziny zegarowe), podczas których uczestnicy poznawali internetowe formy komunikacji, ćwiczyli zadania dla uczniów dyslektycznych, poznawali wiadomości na temat imion i nazwisk i wiele innych. W warsztatach uczestniczą 22 osoby;
- warsztaty filmowe - zrealizowano 116 godzin zegarowych (od początku realizacji projektu 172 godziny zegarowe), podczas których dzieci projektowały postaci do filmu, tworzyły krótkie etiudy filmowe, ćwiczyły tworzenie rysunku poklatkowego, tworzyły scenografię, i zmontowały film pt.: "Psie smutki". W warsztatach uczestniczą 23 osoby;
- warsztaty teatralne - zrealizowano 135 godzin zegarowych warsztatów (od początku realizacji projektu 297 godzin zegarowych), podczas których dzieci tworzyły własne krótkie scenki teatralne, epizody, uczestniczyły w zabawach ruchowych, pracowały z tekstem, poznawały różne techniki teatralne. W warsztatach uczestniczą 34 osoby;
- zajęcia rękodzielnicze - zrealizowano 178 godzin zegarowych zajęć (od początku realizacji projektu 271 godzin zegarowych), w czasie których dzieci malowały balonami, poznały technikę kolażu - abstrakcję, rysowały sznurkiem, tworzyły dekoracje okienne, jesienne witraże i wiele innych. W zajęciach uczestniczy 35 osób;
- rytmika - zrealizowano 108 godzin zegarowych zajęć (od początku realizacji projektu 172 godziny zegarowe), na których dzieci poznawały kroki do nowych tańców, uczestniczyły w zabawach z koreczkami i kubeczkami, quizie muzycznym, poznały ćwiczenia na kształcenie poczucia metrum i tempa, ćwiczenia oddechowe z balonami i wiele innych. W zajęciach uczestniczy 30 osób;
- logorytmika - zrealizowano 99 godzin zegarowych (od początku realizacji projektu 165 godzin zegarowych), podczas których dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające motorykę, hamująco-pobudzające, słowno-muzyczne. W zajęciach uczestniczy 12 osób;
- terapia integracji sensorycznej - zrealizowano 177 godzin zegarowych terapii (od początku realizacji projektu 432 godziny zegarowe). Są to zajęcia indywidualne na których dzieci ćwiczą koordynację ręka-oko, ruch linowy, słuchowo-wzrokowe, koordynacji ruchu, planowanie motoryczne i wiele innych, w zależności od potrzeb poszczególnych osób. Z terapii korzysta 10 dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-17 lat, w tym w sposób szczególny dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo w ramach Akademii Dobrego Rodzica dla rodziców organizowane są spotkania ze specjalistami. Dotychczas odbyły się spotkania z dietetykiem, pielęgniarką, prawnikiem, terapeutką uzależnień, pedagogiem, psychologiem, seksuologiem, ratownikiem medycznym.

W najbliższym czasie dla rodziców odbędzie się spotkanie z ratownikiem medycznym i pielęgniarką. Na spotkaniach poruszane będą zagadnienia związane ze zdrowiem dzieci, w tym udzielanie im pierwszej pomocy przedlekarskiej. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach mogą zgłaszać się w siedzibie Placówki (Hala Sportowa, Konopiska ul. Sportowa 7a) lub pod numerem telefonu 511 199 778.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą do końca lutego 2020 roku. Do chwili obecnej w zajęciach uczestniczy w sumie 160 osób.

Projekt „Poszerzamy horyzonty” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Całkowita wartość projektu - 214 537,31 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - 199 519,70 zł.

Agnieszka Patrzałek i Anna Cieślik
Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego
Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska

 Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).