Piątek, 22 marca 2019r. | Imieniny: Katarzyny, Boguslawa
Pokaż menu

Projekt „Wiem i potrafię” wybrany do dofinansowania

Lipiec 20, 2018

 

Projekt „Wiem i potrafię” wybrany do dofinansowania

           Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła wyniki konkursu w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie)

          Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt „Wiem i potrafię”, który realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w okresie od 03.09. 2018r. do 30.06.2020r.

           Działania projektowe obejmują organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów: informatyka, matematyka, język angielski, organizację zajęć specjalistycznych z logopedą, surdopedagogiem, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz konsultacje z psychologiem mające wspierać uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości, rozwijaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań w planowaniu kolejnych etapów kształcenia.

            W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć zaplanowanych w projekcie, które przyczynią się do nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz wpłyną na uatrakcyjnienie procesu edukacji. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu zakupiony zostanie m. in. nowy sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej, inne urządzenia umożliwiające wykorzystywanie TIK podczas zajęć oraz powstanie nowoczesne laboratorium językowe, z wykorzystaniem którego uczniowie podniosą swoje kompetencje w posługiwaniu się językami obcymi.

            Ponadto jednym z zadań projektowych jest doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, w ramach którego zaplanowany jest udział nauczycieli w szeregu form doskonalenia zawodowego odpowiadających na potrzeby uczniów i wyzwania, jakie stoją przed nowoczesną szkołą.

Całkowita wartość projektu wynosi 158 000zł. 

Edyta Pawlak
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).