Poniedziałek, 17 grudnia 2018r. | Imieniny: Olimpii, Lazarza, Floriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI DLA DZIECI 6, 5, 4, 3 – letnich

Luty 21, 2018
Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Konopiska - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym, terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli,  publicznych przedszkoli w zespołach szkolno – przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych dla których Gmina Konopiska jest organem prowadzącym oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO,  A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE KONOPISKA

Lp.

 

Rodzaje czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz          z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                 w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 -7 marca   

19 –21 kwietnia

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

8 -12 marca 

25 -26 kwietnia 

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 marca

27 kwietnia 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

14 - 21 marca

28 kwietnia  - 8 maja

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

22 marca 

 9 maja

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia w przypadku  wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania  uzupełniającego – kolejny etap postępowania 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na II etapie:  

-zgodnie z uchwałą  NR 222/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Konopiska jest organem prowadzący(uchwała w załączeniu). 

 • Uchwała NR 222/XXXI/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 marca 2017 r

UWAGA

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci uczęszczających obecnie do publicznego przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 • DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO; 

Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska:

 • Publiczne Przedszkole w Konopiskach,
 • Publiczne Przedszkole w Aleksandrii,
 • Publiczne Przedszkole w Kopalni,
 • Publiczne Przedszkole w Hutkach,
 • Publiczne Przedszkole w Rększowicach,
 • Oddział  Przedszkolny w Jamkach-Korzonku,
 • Oddział  Przedszkolny w Łaźcu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są bez postępowania rekrutacyjnego.

Dyrektorzy szkół, w których po przyjęciu do klasy pierwszej  uczniów z obwodu danej szkoły  będą nadal dysponować wolnymi miejscami  od 1 marca 2018 roku mogą rozpocząć rekrutację na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. Przypominamy, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  W GMINIE KONOPISKA 

Lp.

 

Rodzaje czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 - 7 marca

19 - 21 kwietnia

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

8 -12 marca

25 - 26 kwietnia  

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 marca 

27 kwietnia

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

14-21 marca  

28  kwietnia - 8 maja 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 marca 

9 maja

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia w przypadku  wolnych miejsc w szkole podstawowej po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania  uzupełniającego – kolejny etap postępowania. 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na II etapie:  

-zgodnie z uchwałą  NR 233/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla których Gmina Konopiska jest organem prowadzący(uchwała w załączeniu). 

Uchwała NR 233/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Wykaz Szkół Podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska:

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Kopalni,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach,
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Rększowicach,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w poszczególnych szkołach i przedszkolach.

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała RG 222/XXXI/2017 18-02-21 09:36 179.55KB
pobierz
plik: Uchwała RG 222/XXXI/2017
pdf Uchwała RG 233/XXXIII/2017 18-02-21 09:36 100KB
pobierz
plik: Uchwała RG 233/XXXIII/2017
doc DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 18-02-21 09:36 28.5KB
pobierz
plik: DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
rtf WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KL I SP 18-02-21 09:37 127.09KB
pobierz
plik: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KL I SP
rtf WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 18-02-21 09:37 167.54KB
pobierz
plik: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOGmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).