Wtorek, 19 marca 2019r. | Imieniny: Józefa, Bogdana
Pokaż menu

Zawiadomienie

Marzec 12, 2018
Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL Leśniczówka w Hutkach - Przykuta / Wikipedia / GFDL

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zawiadamiam, że

dnia 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się
XLV sesja Rady Gminy Konopiska

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Konopiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Sanitarny Aleksandria-Konopiska".
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Zajęcie stanowiska w sprawie zaproszenia rodzin repatriantów przez Gminę Konopiska.
17. Sprawy różne i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

/-/  Edward Bałdyga               

 
Gmina Konopiska
Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Konopiska (siedziba urzędu gminy), Aleksandria I, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Kopalnia, Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, Korzonek, Kowale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).