Środa, 24 kwietnia 2019r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 21 marca 2018r.

Marzec 15, 2018
Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Informuję, że w dniu 21 marca 2018r. o godz. 900 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Interpelacje i wolne wnioski.
 6. Informacja o działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie.
 7. Wprowadzenie zmiany do uchwały dotyczącej określenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kruszyna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna.
 9. Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna.
 10. Uchwalenie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna.
 11. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku.
 12. Zniesienie statutu pomnika przyrody.
 13. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna.
 14. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Podział Gminy Kruszyna na okręgi wyborcze.
 16. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018rok.
 17. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 rok.
 18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach prowadzonych przez Gminę Kruszyna.
 19. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 20. Informacja w sprawie realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady - Wanda Krawczyk

Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).