Środa, 26 czerwca 2019r. | Imieniny: Jana, Pawla
Pokaż menu

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 27 grudnia 2018r.

Grudzień 24, 2018

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 27 grudnia 2018r.

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 27 grudnia 2018r.

Informuję, że w dniu 27 grudnia 2018r. o godz. 11.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się II Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
7. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kruszyna.
9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kruszyna.
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kruszyna.
11. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018 rok.
12. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.
13. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
14. Uchwalenie budżetu Gminy Kruszyna na 2019 rok:

  • Przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Mienia i Infrastruktury.
  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

15. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna:

  • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF.

16. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
17. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz
Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).