Sobota, 15 grudnia 2018r. | Imieniny: Niny, Celiny, Waleriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 29 listopada 2017r.

Listopad 24, 2017
Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Kruszynie - Przemysław Rychter / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Informuję, że w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 900 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 5. Interpelacje i wolne wnioski.
 6. Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.
 7. Wyrażanie zgody na przedłużenie umów na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat z dotychczasowymi najemcami.
 8. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością gminy Kruszyna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 4 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolnego w Widzowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 4 października 2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Malej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVIII/191/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 4 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolnego w Kruszynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 4 października 2017 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jackowie.
 13. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2017 r.
 14. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie do nabycia samochodu dla policji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/142/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zdania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3".
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 18. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 20. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady - Wanda Krawczyk

Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).