Sobota, 16 lutego 2019r. | Imieniny: Danuty, Julianny, Daniela
Pokaż menu

Po Sesji Rady Gminy Kruszyna

Czerwiec 21, 2018
Kościół w Kruszynie - Kpjas / Wikipedia / CC BY-SA 2.5 Kościół w Kruszynie - Kpjas / Wikipedia / CC BY-SA 2.5

W środę, 20 maja br., odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Kruszyna. W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej Sesji a następnie wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami.

Najważniejszym puntem sesji było udzielenie absolutoriom Wójtowi Gminy. Jest to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego tj. Wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Pani Wójt przedstawiła Radzie sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i przedstawiła Radzie Gminy wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Radni gminy nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu i dlatego jednogłośnie podjęli uchwałę o absolutorium dla Wójta Gminy Kruszyna. Podobnie jednogłośnie przyjęte zostało sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z porządkiem obrad radni również je4dnogłośnie podjęli pozostałe uchwały w sprawach:

  • rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie,
  • zmian w budżecie gminy,
  • zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pożyczki dla OSP Jacków,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
  • zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej.
Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).