Sobota, 15 grudnia 2018r. | Imieniny: Niny, Celiny, Waleriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Zaproszenie

Grudzień 06, 2017
Kościół w Kruszynie - Kpjas / Wikipedia / CC BY-SA 2.5 Kościół w Kruszynie - Kpjas / Wikipedia / CC BY-SA 2.5

Zaproszenie na spotkania informacyjno - konsultacyjne organizowane przez LGD "Razem na wyżyny".

W związku z zaplanowanym w dniach od 22.12.2017 r. do 19. 01.2018 r. naborem wniosków na przedsięwzięcia Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD oraz Miejsca aktywności ruchowej, Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" serdecznie zaprasza: przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji, osoby fizyczne (nieprowadzące działalności gospodarczej) z terenu LGD na spotkania informacyjno - konsultacyjne.

Podmioty zainteresowane składaniem wniosków dot. przedsięwzięcia Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD zapraszamy do udziału w spotkaniu w terminie 18.12.2017 r. o godz. 14:00 – Sala sesyjna w Urzędzie Gminy Kłomnice.

Podmioty zainteresowane składaniem wniosków dot. projektu grantowego pt. Promocja obszaru LGD "Razem na wyżyny" poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej w ramach przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej zapraszamy do udziału w spotkaniach w następujących terminach 14.12.2017 r. o godz. 16:00 – Hala sportowa w Mykanowie i 18.12.2017 r. o godz.16:00 - Sala sesyjna w Urzędzie Gminy Kłomnice.

Tematyka spotkań będzie obejmować m.in :

  • omówienie warunków dostępu dotyczących wnioskodawcy i realizowanej operacji/zadania
    zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020;
  • zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej;
  • zasady realizacji operacji/zadania;
  • zasad procedury naboru, oceny i wyboru operacji/zadań przez LGD oraz oceny zgodności operacji/zadań z kryteriami lokalnymi;
  • dyskusję, w tym pytania i odpowiedzi uczestników spotkań.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa w/w spotkaniach pod numerem tel. 34 374 00 01, 724 043 108, bądź drogą mailową biuro@razemnawyzyny.pl.





Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna położona jest na północnym krańcu powiatu częstochowskiego. Przez teren gminy w kierunku północno-południowym przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - droga krajowa Nr 1 i droga krajowa Nr 91. Przez obszar Gminy Kruszyna przebiega granica geologiczna Jury Krakowsko - Częstochowskiej i Niecki Nidziańskiej. Obszar gminy jest położony w zlewni rzeki Warty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).