Piątek, 21 lutego 2020r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Gmina Lelów członkiem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Listopad 06, 2019
Rynek w Lelowie - Grzadam / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Rynek w Lelowie - Grzadam / Wikipedia / CC BY-SA 3.0


Stowarzyszenie o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego powstało podczas założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego Członków w dniu 5 listopada 2019 r., wśród których znajdują się gminy i powiaty Subregionu. Naszą Gminę reprezentował Krzysztof Molenda Wójt Gminy Lelów.
Działalność Stowarzyszenia jest w dużej mierze związana z koordynacją, planowaniem i wdrażaniem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Przystąpienie Powiatu Częstochowskiego, a co za tym idzie Gminy Lelów do Stowarzyszenia niesie ze sobą szereg korzyści wynikających z uczestnictwa w procesie planowania lokacji środków inwestycyjnych, jak również szeroko rozumianej współpracy między samorządami wchodzącymi w skład Subregionu.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego przedstawiciele gmin i powiatów podpisali akt przystąpienia do Związku.
Przewodniczącym został Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
W skład Zarządu Związku weszli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Wójt Przyrowa Robert Nowak, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwojem idei samorządności lokalnej. Jego zasadniczym celem jest ochrona wspólnych interesów członków Związku – czyli gmin i powiatów, które będą współdziałać na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Związek ma dbać o wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych.
Ważnymi zadaniem Związku będzie reprezentowanie i wyrażanie opinii oraz wspólnych interesów gmin i powiatów Subregionu Północnego w stosunku do administracji rządowej i wojewódzkiej. Członkowie będą również zajmować się przygotowaniem modelu współpracy samorządów w związku z perspektywą gospodarczą na lata 2021-2027.
Dzięki powstaniu Związku, samorządy leżące na terenie Subregionu będą miały większe możliwości w rozwijaniu współpracy i wymiany informacji z Sejmikiem i Zarządem Województwa Śląskiego i parlamentarzystami, a także mogą liczyć na wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Zakres zadań Związku obejmuje również działania z zakresu opiniowania aktów prawnych, inicjatyw prawodawczych, rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, wymiany kulturalnej, edukacyjnej i sportowej, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych itp.
Jest to więc inicjatywa, za którą stoi troska o rozwój aktywnego samorządu, podejmującego aktywność w szerokim zakresie z pożytkiem dla wszystkich członków.

 

/> />

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).