Piątek, 23 sierpnia 2019r. | Imieniny: Apolinarego, Filipa
Pokaż menu

Informacja o Terminarzu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 Koła Łowieckiego KNIEJA

Październik 15, 2018
Pałac w Białej Wielkiej - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Białej Wielkiej - LuzynaS / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl


Informacja o Terminarzu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 Koła Łowieckiego KNIEJA (obwód łowiecki
nr 38) w Złotym Potoku na okres od 03.11.2018 r. do 31.01.2019 r. oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego KNIEJA (obwód łowiecki nr 38) w Złotym Potoku

 

Wypełniając przepisy art. 42 ab. ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1295 z późn zm.) informuję, że w okresie od 03.11.2018 r. do 31.01.2019 r. Koło Łowieckie KNIEJA w Złotym Potoku planuje przeprowadzić polowania zbiorowe w każdą sobotę i niedzielę na terenie całego obwody łowickiego nr 38. Polowania będą odbywały się w godzinach 9.00 do 16.00.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z ww. art. 42 ab. prawa łowieckiego właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w planie polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wypełniając również przepisy art. 42b. ust. 1e) ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1295 z późn zm.) informuję, się książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego Knieja
w Złotym Potoku (obwód łowiecki nr 38) jest prowadzona w formie elektronicznej umieszczonej na serwerze iq.pl

Ponadto informuję, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Pisemny wniosek o udostępnienie powyższych informacji należy złożyć w siedzibie Koła Łowieckiej KNIEJA w Złotym Potoku, a we wniosku tym powinien znajdować się adres na który ma zostać odesłana odpowiedź.

Informacje o aktualnym przebiegu granic obwodów łowieckich można znaleźć pod adresem: >http://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=22408

Lelów, dnia 15.10.2018 r.

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).