Wtorek, 17 września 2019r. | Imieniny: Franciszka, Roberta, Justyna
Pokaż menu

Informacja o zmianie metody opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czerwiec 12, 2019
Rynek w Lelowie - Grzadam / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Rynek w Lelowie - Grzadam / Wikipedia / CC BY-SA 3.0


Wójt Gminy Lelów zawiadamia, że w związku ze wzrostem kosztów obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.  Zgodnie z uchwałą
Nr VII/47/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 3562) wejdzie w życie nowy model naliczania opłat za odbiór odpadów stanowiący iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W związku z tym każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Wysokość stawek opłat obowiązujących od 1 lipca 2019 r.:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 12,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny;       
2) 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiący iloczyn zadeklarowanej na dany miesiąc liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 41,00 zł
2) pojemnik o pojemności 140 l – 53,00 zł
3) pojemnik o pojemności 240 l – 76,00 zł
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 145,00 zł
5) pojemnik o pojemności 4500 l – 805,00 zł
6) pojemnik o pojemności 7000 l – 1 150,00 zł
7) worek o pojemności 120 l – 30,00 zł

3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stanowiący iloczyn zadeklarowanej na dany miesiąc liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 82,00 zł
2) pojemnik o pojemności 140 l – 106,00 zł
3) pojemnik o pojemności 240 l – 152,00 zł
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 290,00 zł
5) pojemnik o pojemności 4500 l – 1610,00 zł
6) pojemnik o pojemności 7000 l – 2 300,00 zł
7) worek o pojemności 120 l – 60,00 zł

4. Nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe używane przez część roku, opłata roczna wynosi:

1) roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wynosi 130,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;            
2) roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wynosi 260,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku
z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).