Niedziela, 15 grudnia 2019r. | Imieniny: Niny, Celiny, Waleriana
Pokaż menu

Komunikat – susza

Lipiec 12, 2019
Dwór Antoniego Schutza w Bogumiłku - Wojciech Domagała / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Dwór Antoniego Schutza w Bogumiłku - Wojciech Domagała / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl


Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach  na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi serwis pod nazwą System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR). System ten ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Zgodnie z 6 okresem raportowania obejmujący okres od 11 maja do 10 lipca2019 r. susza została stwierdzona na terenie gminy Lelów na kategorii gleby I (gleby bardzo lekkie) dla upraw: zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

Kategorie agronomiczne gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny (uziarnienie) na podstawie informacji zawartej na mapach glebowo-rolniczych w skali 1:5000, przedstawiających przestrzenne zasięgi kompleksów przydatności rolniczej gleb.

Mapa kategorii glebowych znajduje się na stronie SMSR ( >http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/) wg której:

 

I kategoria gleby, a więc tam gdzie  jest aktualne zagrożenie suszą występuje na:

  • znacznej części sołectw: Gródek, Drochlin, Celiny, Podlesie, Skrajniwa, Mełchów, Biała Wielka, Paulinów, Zbyczyce;
  • części sołectw: Lelów, Turzyn, Nakło;
  • niewielkiej części sołectw: Ślęzany, Staromieście, Lgota Błotna, Konstantynów.

 

Aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą można śledzić (w odniesieniu do poszczególnych gmin każdego województwa) na stronie internetowej: >www.susza.iung.pulawy.pl (zakładka raporty – opcja mapowa lub tabelaryczna).

W związku z występującym zagrożeniem suszą rolniczą na terenie Gminy Lelów poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski do Komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w gminie Lelów.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów w godzinach pracy urzędu.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące  w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

 

Należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę, komisja dokonuje ustalenia wysokości szkody poprzez lustrację na miejscu ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód  od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, stąd termin złożenia przez rolnika wniosku musi uwzględnić powyższe zapisy.

 

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

1.       Kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019.

2.       Informację z ARiMR o stanie zwierząt w gospodarstwie na dzień składania wniosku.

3.       Kopię ubezpieczenia upraw.

 

Lelów, dnia 12 lipca 2019 r.

Źródło: Urząd Gminy LelówGmina Lelów
Gmina Lelów jest położona w południowo – wschodniej części powiatu częstochowskiego. Lelów jest gminą wiejską w skład której wchodzi 17 sołectw: Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lelów, Lgota Błotna, Mełchów, Nakło, Podlesie, Paulinów, Staromieście, Lgota Gawronna, Skrajniwa, Ślęzany, Turzyn, Zbyczyce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).