Niedziela, 27 września 2020r. | Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny
Pokaż menu

Dotacja na wymianę systemów grzewczych – nabór uzupełniający

16 września, 2020

Zapraszamy MIESZKAŃCÓW do skorzystania z dotacji na wymianę systemów grzewczych w ramach ogłoszonego naboru uzupełniającego.

Na podstawie przyjętej uchwały Rady Gminy Mstów nr XIX/157/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku (wraz z opracowaną procedurą), Mieszkańcy Gminy Mstów mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji na wymianę starego kotła grzewczego, opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem.

info
WAŻNE:
- Kwota dofinansowania wynosi 50 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na wykonanie przyłącza węzła cieplnego przy zakupie nowego źródła ciepła (kwota dofinansowania nie obejmuje kosztów projektu i dokumentacji technicznej), jednak nie więcej niż 4 000 zł. 

- W naborze uzupełniającym Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane w okresie od 05 października 2020 r. do 09 października 2020 r. Tak jak w poprzednim naborze, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Gminy Mstów.

- Na stronie Urzędu Gminy www.mstow.pl podane są szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji (wzory formularzy: http://www.mstow.pl/art/3986,dofinansowanie-do-wymiany-zrodla-ciepla-starego-typu).

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie wniosku (m.in. wszystkie niezbędne dane wnioskodawcy, adres nieruchomości, numer konta, planowane nowe źródło ciepła itp.) i załączenie stosownych, wymaganych załączników (m.in. pisemna zgoda współwłaścicieli na wykonanie modernizacji, tytuł prawny do nieruchomości, brak zaległości w opłatach wobec Gminy Mstów).
Nie jest przewidziana procedura uzupełnienia lub poprawiania wniosku. Za kompletność wniosku odpowiada ubiegający się o dotację.

PDF 1_Zasady-i-tryb-udzielania-oraz-sposob-rozliczania-dotacji_nabor-uzupelniajacy
PDF 2_Wniosek-o-przyznanie-dotacji
PDF 3_Wniosek-o-rozliczenie-dotacji

stary-piec

Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych, słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Wniosek o rozliczenie dotacji, należy złożyć nie później niż do dnia 7.12.2020 r., a przypadku wnioskodawców z listy rezerwowej nie później niż do dnia 14.12.2020 r.

Szanowni Państwo przypominamy, że w związku z rozpoczynającym się od 05 października 2020 roku uzupełniającym naborem wniosków na dotacje do wymiany systemów grzewczych informujemy,
że zgodnie z §2 ust. 3 procedury, dofinansowaniu nie podlegają źródła ciepła zakupione przez datą zawarcia umowy dotacji.

Informujemy również, że zakupione źródło ciepła na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, musi spełniać wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).