Piątek, 27 listopada 2020r. | Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma
Pokaż menu

IV etap budowy chodnika w Kobyłczycach

21 października, 2020

Rozpoczął się IV, ostatni etap budowy chodnika (wraz z odwodnieniem) w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w Kobyłczycach. Zamawiającym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, przy współfinansowaniu Gminy Mstów. Stosowna umowa została podpisana pomiędzy Zarządem Powiatu Częstochowskiego, a Wójtem Gminy Mstów Tomaszem Gęsiarzem.

kobylczyce-chodnik_1
 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1040S w m. Kobyłczyce gmina Mstów - etap IV”  o długości 750 mb.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

- kategoria obciążenia ruchem: KR 1

- przekrój: jednostronny ze spadkiem w kierunku istniejącej nawierzchni drogi

- szerokość na prostej: 2,0 m

- pochylenie poprzeczne: 2%

- nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr. 8cm

Przedmiotowy chodnik będzie obiektem liniowym o nawierzchni z kostki brukowej. Będzie chodnikiem publicznym ogólnodostępnym, pełniącym funkcje komunikacyjne dla pieszych. W ramach inwestycji planuje się wykonanie odwodnienia istniejącej drogi - za pomocą kanalizacji deszczowej - oraz wykonanie konstrukcji chodnika i  wjazdów. Ukształtowanie  wysokościowe dostosowano do stanu istniejącej drogi powiatowej 1040S, uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy. Niweleta chodnika jest dostosowana do niwelety drogi, przy której chodnik będzie budowany, ulegnie ona tylko niewielkiej korekcie ze względu na polepszenie spływu wód opadowych.

kobylczyce-chodnik_3

Konstrukcja chodnika

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (8 cm)

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3 (3-5 cm)

- podbudowa z kruszywa łamanego (20 cm)
 

Odwodnienie

Ze względu na to, że planowany chodnik będzie usytuowany w linii istniejącego rowu, który odwadnia drogę powiatową, należy wykonać kanalizację deszczową. Woda z pasa drogi będzie odprowadzana wzdłuż krawężnika do wpustów ulicznych, a wpusty uliczne włączone do kanału deszczowego. Woda z pasa ruchu poprzez wpusty deszczowe oraz kanał deszczowy będzie odprowadzana do rowów przydrożnych.

- wpusty deszczowe uliczne klasy D400 (zabezpieczone przed kradzieżą) osadzone na prefabrykowanej studzience betonowej Ø500mm z osadnikiem.

- studnie rewizyjne, przelotowe powinny być wykonane z betonu o średnicy Ø 1200mm.

- kanał deszczowy z rur PVC SN8 o średnicy Ø 400mm i Ø 500mm.

- przykanaliki z rur PVC SN8 o średnicach od Ø 200mm.

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2020r.

logo-powiat

Przypomnijmy, że I, II i III etap były realizowane w latach 2017-2019. Dotychczasowe prace na odcinku 1,442 kilometra kosztowały 1.419.353,42 zł. Tak duża wartość zamówienia wynikała m.in. z konieczności wykonania (oprócz chodnika) odwodnienia – w postaci zabudowanej kanalizacji deszczowej, w związku ze specyficznym ukształtowaniem terenu w Kobyłczycach. To znacznie podwyższa koszty inwestycji.

I etap: http://www.mstow.pl/art/2986,budowa-chodnika-przy-drodze-powiatowej-1040s-w-kobylczycach-i-etap

II etap: http://www.mstow.pl/art/3287,ii-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach-zakonczony

III etap: http://www.mstow.pl/art/3674,iii-etap-budowy-chodnika-w-kobylczycach-zakonczony

Galeria zdjęć

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).