Piątek, 29 maja 2020r. | Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli
Pokaż menu

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży w szkołach

06 listopada, 2019

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

W celu realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), Gmina Mstów podpisała porozumienie o współpracy w zakresie zwiększenia dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

          
Porozumienie zostało zawarte z niżej wymienionymi placówkami:

 1. Przychodnia Stomatologiczna ,,CHODENT” s.c. w Mstowie ul. Wolności 58
 2. NZOZ Przychodnia Lekarska VENA s.c. w Mstowie ul. Gminna 14
 1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  dent
  Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Brzyszowie, Szkoła Podstawowa w Krasicach, Szkoła Podstawowa w Kucharach, Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy, Szkoła Podstawowa w Mstowie,Szkoła Podstawowa w ZSP w Jaskrowie, Szkoła Podstawowa w ZSP w Małusach Wielkich, Szkoła Podstawowa w ZSP w Zawadzie,

          dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów.

- Świadczenia zdrowotne w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki będą udzielane w sytuacji braku sprzeciwu rodziców oraz pełnoletnich uczniów, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania tym osobom informacji o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu.

- Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawarł porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

- Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).