Poniedziałek, 26 października 2020r. | Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana
Pokaż menu

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie

28 września, 2020

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego został wybrany Wykonawca zadania pod nazwą: „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie, etap I”.
 

Do przetargu oferty złożyło 7 firm. Najkorzystniejsza to Konsorcjum Firm: PBiI ABT Sp. z o.o., Grupa SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.k., Częstochowa. Cena oferty brutto: 10.085.534,84 zł. Umowa została już podpisana, teren budowy przekazany.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Jaskrowie, polegającego na wykonaniu bloków inwestycyjnych „0” + „B” + „C”. Aktualnie oczyszczalnia pracuje na 100% swoich możliwości i nie ma docelowo możliwości przyłączania kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej.
 

oczyszczalnia

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Jaskrowie, przy ul.Starowiejskiej  21a. Na obszarze bezpośrednio sąsiadującym z oczyszczalnią nie występuje zabudowa mieszkalna.

W projekcie zastosowano technologię wysokosprawnego procesu biochemicznego z udziałem osadu czynnego niskoobciążonego, z dodatkowym procesem tlenowej stabilizacji osadu. Praca rozbudowanej oczyszczalni będzie sterowana automatycznie za pomocą programu (z wizualizacją procesów i wskazaniem stanów alarmowych) – co ustabilizuje pracę całego układu technologicznego.

Docelowa przepustowość oczyszczalni: Q = 1200 m3/dobę (wcześniej pozwolenie wodnoprawne wydane było w 2013r. na przepustowość Q = 430 m3/dobę).

 

 1. Blok inwestycyjny „0” – blok początkowy, niezależny od późniejszych podziałów, niezbędny dla funkcjonowania oczyszczalni w nowym układzie

a) Przebudowa stacji transformatorowej, główne linie kablowe zasilające,

 1. OB.12 Agregat prądotwórczy:

- wykonanie konstrukcji posadowienia nowego agregatu,

- wykonanie docelowego okablowania dla obiektu,

- wykonanie docelowego układu sterowania i SZR,

- montaż istniejącego agregatu na nowym miejscu lub dostawa i montaż nowego agregatu,

 1. Rozdzielnia główna, AKPiA,

 

 1. Blok Inwestycyjny „B” – w ramach Ob.3 Budynek oczyszczalni / Bloku osadowego:
 • Pompownia IIst.,
 • Instalacja odwadniania i granulacji osadu,

 

 1. Blok inwestycyjny „C” – Blok biologiczny i osadowy:
 • Ob.4 Reaktor biologiczny z komorą rozdziału I,
 • Ob.5 Pompownia osadu z komorą rozdziału II i pompownią osadu pływającego,
 • Ob.6A i 6B – Osadniki wtórne,
 • Ob.7 Komora pomiarowa ze zbiornikiem wody technologicznej,
 • nowe ogrodzenie i ukształtowanie terenu od strony Warty,
 • w ramach Ob.3 Budynek oczyszczalni / Bloku osadowego:
  • Stacja dmuchaw – przebudowa i modernizacja istniejącej stacji dmuchaw,
  • Blok tlenowej stabilizacji osadu – przebudowa istniejącego reaktora

 

Inwestycję należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą, obejmującą całość zadania rozbudowy i przebudowy oczyszczalni w Jaskrowie, oraz przedmiarem robót. Przedmiary robót należy rozumieć jedynie jako materiały pomocnicze - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji oczyszczania oraz zamknięcia danego etapu realizacji.

Niniejszą inwestycję należy prowadzić tak, aby zapewnione było ciągłe oczyszczanie ścieków odprowadzanych do odbiornika. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania oczyszczalni w ruchu.

Termin wykonania całości przedmiotu umowy: 30 września 2022r.

Galeria zdjęć

Źródło: Urząd Gminy MstówGmina Mstów
Gmina Mstów, położona na północny wschód od Częstochowy. Na terenie Gminy Mstów możemy obserwować zespoły skałek gdyż około 60% jej terenów należy do Jurajskiego Parku Krajobrazowego, bądź stanowi jego bezpośrednią otulinę. Warunki mikroklimatyczne panujące na obszarze regionu częstochowskiego, określane są przeważnie jako dobre, a okolice Mstowa prezentują się pod tym względem bardzo dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).