Niedziela, 19 maja 2019r. | Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
Pokaż menu

Inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy Mykanów

Listopad 14, 2018
Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0 Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994) Komisarz Wyborczy w Częstochowie zwołuje w  dniu 17 listopada 2018  r. (sobota) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie I sesję nowo wybranej Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 6. Ustalenie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów prowadzenie sesji od Radnego Seniora.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mykanów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Mykanów.Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).