Sobota, 15 grudnia 2018r. | Imieniny: Niny, Celiny, Waleriana
Pokaż menu
Wolna powierzchnia

Kolejny obiekt zostanie podany termomodernizacji

Grudzień 05, 2017
Kościół w Borownie - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Kościół w Borownie - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

W dniu 4 grudnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą  F.U.H DZIEDZICKI Marcin  Dziedzicki z siedzibą  w Konopiskach ul. Stawowa 8 na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Borownie. Termin zakończenia robót  zgodnie z umowa to 28.06.2018 r. Wartość umowy 467 400 zł. Była to najkorzystniejsza oferta w  przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na to zadanie. Zakres robót obejmuje izolacje fundamentów, docieplenie stropu, modernizacja dachu i zadaszenia nad wejściami, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych, ocieplenie elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, roboty związane z ogrzewaniem budynku.

Zadanie to realizowane będzie w ramach dofinansowania środkami  w ramach RPO WSL na lata 2014-2020  oś priorytetowa  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka          niskoemisyjna, działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT subregionu północnego

 

Projekt : Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów”

 

 
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).