Środa, 1 kwietnia 2020r. | Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny
Pokaż menu

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

09 stycznia, 2020
Pałac w Borownie - Magdalia25 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Pałac w Borownie - Magdalia25 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Wójt Gminy Mykanów działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 poz.2010 z późn.zm.) zawiadamia, że Uchwałą Rady Gminy Mykanów Nr 103/XIII/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2019r. poz.8305) - zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym nowo ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od dnia 01.01.2020r. i wynosi będzie 18,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej wynoszącej 36,00 zł miesięcznie od osoby.

Informuję ponadto, że nie ma obowiązku do złożenia nowej deklaracji.

 
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).