Środa, 20 lutego 2019r. | Imieniny: Leona, Ludomira, Zenobiusza
Pokaż menu

Przekazanie sprzętu i wyposażenia ratownictwa medycznego dla OSP z terenu gminy Mykanów z Funduszu Sprawiedliwości

Lipiec 20, 2018

W dniu 17 lipca 2018 roku w GOKiS w Mykanowie Wójt Gminy Pan Dariusz Pomada, wspólnie z zaproszonymi gośćmi dokonali  przekazania sprzętu i urządzeń ratownictwa medycznego  dla jednostek OSP. Przedmiotem przekazania był,  niżej wymieniony sprzęt i urządzenia ratownictwa medycznego:

  • zestaw ratownictwa medycznego  PSP R-1 w torbie walizkowej z deską ortopedyczną i  szynami Kramera (wg standardu KSRG z lipca 2013) – 7 kpl,  - odebrały OSP Rybna, Grabowa , Stary Cykarzew, Kuźnica Kiedrzyńska, Borowno, Stary Broniszew, Czarny Las.
  • zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie walizkowej bez deski ortopedycznej i szyn Kramera  (wg standardu KSRG z lipca 2013) – 1 kpl - odebrała OSP Mykanów.
  • defibrylator  AED Philips FRx z baterią i elektrodami w skrzynce PELI + klucz do trybu niemowlęcego do FRx - 4 kpl - odebrały OSP Lubojna, Stary Kocin, Radostków, Rybna.

 

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr DSRiN-I-7211-509/18 z dnia 26.04.2018 zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Mykanów o powierzenie realizacji zadań z  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów  osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków  pokrzywdzenia przestępstwem –nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych  do udzielenia pomocy poszkodowanym  bezpośrednio na miejscu popełnienia  przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)

Na terenie województwa śląskiego program został ogłoszony 19 marca 2018 r. Termin składania wniosków został określony w okresie od 19-31 marca b.r. Gmina Mykanów złożyła wniosek w dniu 27 marca b.r., po wcześniejszym złożonym zapotrzebowaniu przez OSP z terenu gminy Mykanów na kwotę 270 000,83 zł, głównie na sprzęt i urządzenia ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego. Po weryfikacji wniosku przez Fundusz Sprawiedliwości została zaakceptowana dotacja z Funduszu  w wysokości 63478,80 zł (99%), przy dofinansowaniu Gminy Mykanów-641,20 zł(1%)

Zadanie było realizowane od 14 maja do 13 lipca 2018 r.

W trakcie realizacji zadania Gmina Mykanów podała do publicznej wiadomości zapytanie o cenę na zakup sprzętu i urządzeń określonych w umowie. Ofertę złożyło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma CZARMED ul. Jabłoniowa , 95-020 Stróża na kwotę 56 938,80 zł, (56369,41 dotacja Funduszu Sprawiedliwości + 569,39 zł Gmina Mykanów).

 

Uroczystość przekazania sprzętu uświetniła orkiestra dęta z Mykanowa pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witczaka. Został również zaprezentowany krótki film dot. głównie zrealizowanych i realizowanych inwestycji w zakresie remontu strażnic i zakupu nowych samochodów dla OSP wykonany przez epikę MykaNEWS, działającą w strukturach GOKiS.

W przekazaniu sprzętu i urządzeń  udział wzięli zaproszeni goście w osobach:

- przedstawiciel biura Posła na Sejm RP Lidii Burzyńskiej, radna powiatu   Częstochowskiego-Grażyna Knapik, która odczytała list od Pani Poseł,  kierowany do uczestników uroczystości,

- Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego- Leonard Smolarski,- Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie - st. kpt. Bogumił  Krawczyk,

- Przewodniczący Rady Gminy w Mykanowie- Włodzimierz Cichoń z radnymi  Janem Dendek, Agnieszką Siwiak i Małgorzatą Szulc,

- Skarbnik Gminy – Ewa Machoń,

- Komendant Gminy OSP – Józef Szot,

- Delegacje jednostek OSP z Gminy Mykanów.

Zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podkreślali zasadność skierowania programu do jednostek OSP. Zwracali uwagę na zasługi strażaków ochotników, w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie swojego działania.    

Wyrażali życzenia skierowane do strażaków,  aby przekazany sprzęt nie musieli używać zbyt często, a jeżeli będzie użyty, aby udzielona pomoc była profesjonalna i skuteczna.                                                                                           

 

                                                                           opr. Kierownik Referatu SOiZK
Mariusz Merc
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).