Poniedziałek, 21 stycznia 2019r. | Imieniny: Agnieszki, Jaros?awa
Pokaż menu

Uroczystość strażacka w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

Maj 15, 2018

W dniu 13 maja b.r.  odbyła się uroczystość związana z 10-leciem reaktywowania działalności jednostki OSP w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, przekazaniem, poświęceniem samochodu pożarniczego średniego Mercedes 814D, garażów  oraz  Gminnym Świętem Dnia Strażaka. W święcie udział wzięło 11 jednostek OSP, OSP Biała z gminy Kłobuck oraz OSP z gminy Mykanów (OSP Stary Broniszew, Cykarzew Płn. Stary Cykarzew, Stary Kocin, Borowno, Mykanów, Rybna, Radostków, Lubojna).

Obok pododdziałów  uformowały się  także poczty sztandarowe z  tychże jednostek. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Mykanowa pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witczaka. W święcie licznie uczestniczyli mieszkańcy Kuźnicy Kiedrzyńskiej, oraz osoby z innych miejscowości gminy Mykanów.

Uroczystość składała się z 2-óch części:

Najpierw msza święta w intencji strażaków, którą celebrowali ksiądz proboszcz Marek Cerkowniak  i ksiądz Edward Postawa z parafii Biała. Następnie część oficjalna, która przebiegała zgodnie z ceremoniałem w Ochotniczych Strażach Pożarnych składająca się z następujących elementów:

 • złożenie meldunku o gotowości OSP do rozpoczęcia uroczystości,
 • uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt,
 • powitanie zaproszonych gości,
 • zapoznanie zebranych z krótką informacją n.t tutejszej jednostki, to jest z jej najważniejszymi wydarzeniami jakie miały miejsce podczas funkcjonowania,
 • symboliczne przekazanie i poświecenie  samochodu średniego pożarniczego Mercedes 814 D.(autopompa, szybkie natarcie, beczka 700 l.) sfinansowanego ze środków Gminy Mykanów,
 • przekazanie nowo wybudowanych garaży dla OSP przez Gminę Mykanów. Jest to konstrukcja stalowa z płyty warstwowej kryty blachą o pow. użytkowej  91 m2, z dwoma stanowiskami na pojazdy pożarnicze z bramami  segmentowymi oraz utwardzonym placu przy garażach na łączną kwotę  131 718,00 zł. Garaż wybudowano w okresie 2015-2017 rok. Także OSP  wniosła swój wkład – wykopano fundamenty pod garaż, wykonano zbrojenie tych fundamentów, wylano podłoże w garażach, brano udział przy utwardzaniu  placu przy garażach. Wymienione prace oszacowano na około 7000,00 zł.,
 • przekazanie listu gratulacyjnego dla OSP przez Wójta Gminy,
 • wręczono odznaki dla druhów miejscowej jednostki, którzy w szczególny  sposób zasłużyli się dla  rozwoju oraz umacniania ochrony p. poż. oraz za   społeczną służbę. Uchwałą Prezydium ZOP ZOSP RP odznaką –Wzorowy  Strażak odznaczeni zostali: Damian Marendowski, Damian Polak, Mateusz  Biskup, Piotr Gondro, Roland Kwasek, Rafał Sekret, Eugeniusz Kokot,  Mieczysław Kokot oraz strażak z OSP Stary Kocin – Migoń Szymon,
 • następnie zaproszeni goście wygłosili krótkie wystąpienia, składając strażakom życzenia z okazji ich święta oraz wielu sukcesów i dalszego rozwoju dla OSP Kuźnica Kiedrzyńska,
 • złożono meldunek o zakończeniu święta oraz rozprowadzono poczty  sztandarowe oraz pododdziały OSP.   

W uroczystości udział wzięli:

 • Prezes ZOP ZOSP RP, Starosta częstochowski Krzysztof Smela,
 • Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada,
 • Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń,
 • przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP kpt. Paweł Gronkiewicz,
 • Komendant Gminny OSP Józef Szot,
 • Radny Gminy Artur Wasil,
 • sołtys m. Kuźnica Kiedrzyńska Aneta Soboniak oraz inne osoby zaproszone.

        

 

 

 

 
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).